slide-girlMisyonumuz

Özel Avuç İçi Aanokulu’ nun misyonu; öğrencilerin, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır.

 

Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, yaşantı zenginliği ve farkındalık düzeyi yüksek, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, evrensel değerleri içselleştirebilen, doğayı koruyan bireyler yetiştirmektir.

 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, dünyada en gelişmiş eğitim sistemlerini uygulayan bir kurumdur.

Vizyonumuz

Avuç İçi Anaokulu’nun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve çocukların eğitiminde aile desteğinin önemine inanan, bireyi merkez alan, güvenilir duruşu olan bir kurumdur.


EĞİTİM PROGRAMIMIZboys

Okulumuzda “Çoklu Zeka”,”ve “Highscope”eğitim sistemleri uygulanmaktadır.Her yaş grubu için farklı basamaklarda hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları; çocukların örnek alma, bulunduğu gruba ait olma duygu ve yeteneği ile hız kazanır.Bilginin  amaç değil, araç olduğu günümüzde, çocuklarımızın hızlı ve farklı düşünme, yaratıcı, olma problem çözme, strateji oluşturma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, yaşamsal becerilere sıkça yer verilir. Çocuklarımız;yaparak-yaşayarak,sorgulayarak,araştırarak,keşfederek,katılarak ve çok yönlü eğitim materyalleri kullanarak ilköğretime ve hayata hazırlanmaktadırlar.

 Bir bitkinin kökleri ne kadar sağlıklı ise gövdesi ve dalları da o kadar sağlıklı ve gür olur.Böylece kendisine ve etrafına daha faydalı olur.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BİTKİNİN KÖKÜDÜR VE İNSAN HAYATININ TEMELİNİ SAĞLAMLAŞTIRIR.

0232 8547306